סקרי אנרגיה

ביצוע סקרי אנרגיה

קבוצת GEG מספקת שירותי ביצוע סקר אנרגיה. חברות המבצעות סקרי אנרגיה ומיישמות את המלצות הסקר חוסכות עשרות אלפי שקלים בשנה קבוצת GEG הינה סוקר אנרגיה מומלץ ברשימת הסוקרים המפורסמת ע"י משרד האנרגיה והמים.

 מהו סקר אנרגיה?

הסקר נועד בכדי לאתר הזדמנויות של אירגון לחסוך באנרגיה, לקבוע המלצות לצורך הקטנת הוצאות על אנרגיה, ובודק פרמטרים כגון צריכת אנרגיה של הצרכן ושל המתקנים והמערכות שלו, התפלגות הצריכה ועוד, בתשתיות האנרגיה המרכזיות בארגון: מערכות קירור ומיזוג אוויר, מערכות חימום וקיטור, מערכות אוויר , מערכות תאורה, מנועים ומשאבות. הסקר מלווה בביצוע מדידות שונות לתשתיות האנרגיה בארגון.

תוצאות הסקר מוצגות ללקוח ע"י מומחי GEG בדוח מסכם, המלווה בגיבוש המלצות אופרטיביות למימוש החיסכון באנרגיה

עבור מי נועד הסקר?

על פי תקנות מקורות האנרגיה מחויבים צרכני אנרגיה גדולים לבצע מדי 5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה צרכני אנרגיה גדולים מוגדרים ככל גוף שעלות הוצאות האנרגיה שלו (חשמל, גז, סולר, מזוט, בנזין וכד') הינה בכמות העולה על 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה, מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים. לצפייה בתקנות מקורות האנרגיה (קובץ PDF) לחץ כאן

כמו כן, הסקר מיועד לארגונים אשר אינם עוברים את הסף המחייב לביצוע סקר אנרגיה, אך מעוניינים בביצוע פעולות להתייעלות אנרגטית. 

קבלת מענקי מדינה לביצוע סקרי אנרגיה

מדינת ישראל באמצעות משרד האנרגיה והמים ו/או המשרד להגנת הסביבה, מוציא מעת לעת מכרזים למתן מענקים לביצוע סקרי אנרגיה או ביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית.מידע נוסף