התייעלות אנרגטית

תכנון, ליווי וביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית

ישראל נמצאת על ספו של משבר אנרגיה, עת הביקושים הגוברים לחשמל מאיימים לעלות על ההספק המותקן בתחנות הכח. מענה העיקרי לביקושים הוא ע"י הפחתתם, באמצעות התייעלות אנרגטית, שהיא האפשרות הזולה והכלכלית ביותר, המהירה ביותר ליישום, והנקיה ביותר מבחינת זיהום סביבתי.

 התייעלות אנרגטית כוללת אמצעים טכנולוגיים שונים – הטמעת טכנולוגיות המביאות לצמצום צריכת חשמל, ושינויים התנהגותיים כגון הטמעת תהליכים פנים אירגוניים.השקעה בהתייעלות אנרגטית הינה כמעט תמיד כלכלית לצרכן, כאשר ההשקעה הראשונית מוחזרת באמצעות חסכון בחשבונות החשמל במשך מספר חודשים עד שנים ספורות. 

בעידן של חיפוש אחר אמצעים להפחתת פליטת גזי חממה, התייעלות אנרגטית מופיעה תמיד במקום הראשון מבחינת היעילות הכלכלית של הפחתת פליטות. אמצעים שונים להתייעלות אנרגטית ולבנייה חוסכת אנרגיה מקודמים על ידי ממשלות בעולם, ממומנים או מסובסדים על מנת להביא להטמעתם.

קבוצת GEG, גאה להציג תוכנית 4 שלבית לביצוע פרוייקטים בתחום עיסוקיה, המקיפה את כל ההיבטים של תכנון פרטני, ביצוע הפרוייקט, ובחינת מקורות מימון לביצוע. להלן עיקרי התוכנית:

בדיקת ישימות (GO NO GO)

תכנון מפורט לביצוע הפרוייקט.

בחינת חלופות מימון לביצוע, בהתאמה ללקוח.

 ניהול והובלת יישום הפרוייקט בשלמותו.

התכנית הייחודית הוכחה כמוצלחת ולא בכדי מהווה נדבך ושירות חשוב לכל הליך קבלת החלטות. היא נועדה להקטין את רמת הסיכון ומאפשרת ללקוח להוביל בבטחה את הארגון  בביצוע פרויקט איכותי להתייעלות אנרגטית, בעוד GEG  תעמוד לצד הלקוח בכל התהליך ותספק את הכלים האופטימליים לבחירת אמצעי המימון והטכנולוגיות ליישום.

___________________________________________________________________

פרטי התוכנית:

שלב א' – בדיקת אבחון ראשונית

מומחי GEG יבחנו את פוטנציאל התייעלות אנרגטית בארגון, בהסתמך על חתך צרכני האנרגיה המשמעותיים ובתאמה למאפייני הפעילות כפי שיוצגו בפניה באמצעות שאלון מונחה מטעמה שימולא ע"י הלקוח

תוצר שלב א' –

א.1  דו"ח מקוצר המתייחס למאפייני הפעילות הרלוונטיים בפעילות הארגון לנושא פוטנציאל התייעלות אנרגטית, שימוש מיטבי באנרגיה, תחומי הייעול האפשריים, עלויות משוערות והמלצת  GO NO GO בלתי מחייבת.

א.2 באם מומחיGEG  זיהו פוטנציאל מהותי להתייעלות, תוגש הצעת מחיר לביצוע שלב ב' שיכלול סקר אנרגיה ממוקד באתר הארגון/לקוח) + הצעת מחיר לביצוע שלב II

שלב ב' – סקר אנרגיה באתרי הלקוח

מומחי GEG יבצעו  סקר אנרגיה מפורט של פוטנציאל התייעלות עפ"י חתך צרכני האנרגיה בארגון, ועל בסיס הממצאים שהוגדרו בשלב א'.

צרכני האנרגיה המשמעותיים שהוגדרו, ייבחנו על פי תנאי השימוש המתבקשים, צריכת השירות בפועל, שימוש באנרגיה, יעילות אפשרית והתאמת הפעילות לתהליכי הפעילות השונים בארגון.

תוצרי שלב ב' –

<p">

ב.1 סקר אנרגיה ממוקד מטרה, המצביע על יכולת השדרוג של צרכני האנרגיה, סימון תחומי התייעלות בעלי פוטנציאל טכנו-כלכלי ריאלי ליישום, התאמה לתהליכים העסקיים ומאפייני התפעול של צרכני האנרגיה הקיימים בארגון.

ב.2. המלצות לשינוי תהליכים אופרטיביים בבסיס הפעילות של הארגון/עסק לייעול אנרגטי.

ב.3 בחינת אפשרויות ריאליות לשינויי דפוסי פעילות בהתאמה לארגון ובהתייחס לצרכני האנרגיה המשמעותיים שלו.

ב.4 ניתוח פוטנציאל ההתייעלות טכנו-כלכלי ריאלי ליישום.

ב.5 החזר השקעה צפוי

ב.6 התייחסות לאפשרויות מימון השדרוגים המומלצים.

ב.7 במידה ונמצאה כדאיות להמשך התהליך, תוגש הצעת מחיר לביצוע שלב ג' – גיבוש תהליכי הביצוע, הכנת מפרט ראשוני, תכנון מפורט, הגשה לקבלת הצעות מחיר ובחינת הצעות רלוונטיות מספקי טכנולוגיות.

שלב ג' – תכנון מפורט למימוש תהליך הייעול על פי צרכי האנרגיה של הארגון/עסק

מומחי GEG יבצעו תכנון מפורט של תהליכי התייעלות, על פי המתווה המוסכם עם הנהלת המבנה (תפעול, צרכני אנרגיה… וכל שהוחלט).

 תוצר שלב ג' –

ג.1 תיק תכנון מפורט, כולל הצעות מחיר מפורטות מספקי טכנולוגיות

ג.2  תכנון מימוש התהליך "עד מפתח"

ג.3 תכנון מתווה המימון המתבקש למימוש התוכנית המוצעת.

שלב ד – ניהול יישום פרויקטים להתייעלות אנרגטית 

מומחי GEG יובילו את הארגון בכל שלבי מימוש התכנון מפורט של תהליכי התייעלות המוסכמים לביצוע.

פרויקטים משתלבים