ניהול אנרגיה - ת"י 50001 ISO

ניהול אנרגיה

קבוצת GEG מספקת שירותי ליווי תהליך הסמכה לתקן ניהול אנרגיה – תקן ישראלי 50001 המבוסס על מסמך של ארגון התקינה הבין לאומי ISO/CD50001 .

מנכ"ל GEG , ד"ר עופר אלון, כתב, יעץ והיה שותף פעיל בהקמת תקן ישראלי לניהול אנרגיה במינוי מכון התקנים הישראלי ומשרד התשתיות.

 מהו התקן?

מטרת התקן הינו שימור תהליך ההתייעלות אנרגטית קיים, ובניית תרבות צריכת האנרגיה בארגון. ניהול אנרגיה הוא חלק בלתי נפרד מניהול מערכת תפעולית בארגון, לכן צריך לקבל ביטוי כבר בשלב התכנון ובהמשך גם בניהול השוטף.
התקן לניהול אנרגיה ת"י 50001 מאפשר לקבוע, את פוטנציאל הצריכה המצטברת של כל הצרכנים, לזהות צרכנים משמעותיים, להגדיר יעדים יישומיים, לצמצם הצריכה תוך התחשבות בכדאיות הכלכליות של יישומם.
שמירה על רמת נצילות אנרגטית גבוהה של צרכני האנרגיה באמצעות ניהול חכם, תתורגם מיד להפחתת הצריכה השוטפת של צרכנים משמעותיים.
בתקן מוגדר הצורך לקבוע מטרות ויעדים למימוש, כחלק מהתווית המדיניות ברמת הארגון. היקף יישום היעדים והמטרות תלוי בגורמים שונים: מדיניות האנרגיה של הארגון, אופי פעילויותיו, מוצריו, שירותיו, מקום פעולתו והתנאים בהם הוא פועל.

 עבור מי מיועד התקן?

יישום התקן, אפשרי בארגונים קטנים כגדולים, יצרניים או נותני שירותים, במגזר הפרטי או הציבורי.
הטמעת התקן תסייע לארגון, מעבר לחיסכון כלכלי, אף להתאים עצמו לסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר בתחום השמירה על איכות הסביבה וההתייעלות האנרגטית וישמש ככלי מיתוגי-שיווקי ייחודי.

מומחי GEG, בעלי הידע והניסיון להטמעת דרישות התקן.
ד"ר עופר אלון כתב את טיוטת התקן, ייעץ והיה שותף פעיל בהקמת ת"י 50001, ומשמש כיו"ר המשלחת הישראלית לחסכון באנרגיה ISO/TC 257