צור קשר
  • Alternate Text

תכנית הייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים

קבוצת GEG הינה יועץ להתייעלות אנרגטית מטעם תוכנית הייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים.

Alternate Text מהי התכנית?

משרד הכלכלה, מפעיל תוכנית מימון ליועץ להתייעלות אנרגטית לעסקים המעוניינים לבצע פרוייקט התייעלות אנרגטית בתחומם. מטרת הייעוץ הינו לבנות תוכנית מיקדמית ומלאה פרו-ביצוע פרוייקט להתייעלות אנרגטית.

Alternate Textעבור מי נועדה התוכנית?

• עוסק מורשה, עמותה/חברה לתועלת הציבור המקיימות פעילות עסקית ובלבד שמועסקים על ידם בין 5 ל- 100 עובדים; • קבוצה של עוסקים מורשים ו/או עמותה או חברה לתועלת הציבור המקיימת פעילות עסקית המצויים באותו רחוב או באותו מרחב עסקי אשר חברה יחד לשם קבלת תכנית ייעוץ אסטרטגית.

Alternate Textמה היקף המענק?

מפעיל התוכנית מטעם משרד הכלכלה קובע את מספר שעות היעוץ להם זכאי בית העסק, ע"פ גודלו היחסי, בדר"כ בין 30 ל-100 שעות ייעוץ. בית העסק ישלם 30 ש"ח לכל שעת ייעוץ שניתנת, ואילו המדינה מממנת את שאר העלות .(200 ש"ח לשעת יעוץ)

טלפון : 09-7402994   |   פקס : 153-9-7402994   |   כתובת : ת.ד. 1012 כפר סבא   |   אימייל : info@geg.co.il |   תנאי שימוש |   מדיניות פרטיות